Bài 2. Cài đặt PHP

Lượt xem: 1910

1. Cài đặt PHP cần những gì?

Để bắt đầu sử dụng PHP bạn cần:
- Tìm một máy chủ web hỗ trợ PHP và MySQL.

- Cài đặt một máy chủ web (web host) trên máy tính riêng của bạn và sau đó cài đặt PHP và MySQL.

2. Sử dụng một máy chủ web (web host) hỗ trợ PHP

Nếu máy chủ của bạn đã kích hoạt hỗ trợ PHP thì bạn không cần phải làm bất cứ điều gì.

Bạn chỉ cần tạo các tập tin .php, đặt chúng vào thư mục web của bạn, máy chủ sẽ tự động phân tích chúng cho bạn. Bạn không cần phải biên dịch bất cứ điều gì cũng như cài đặt bất kỳ cộng cụ bổ sung nào. Vì PHP miễn phí nen hầu hết các máy chủ web đều hỗ trợ cung cấp PHP.

3. Thiết lập PHP trên máy tính của bạn

Nếu máy chủ của bạn không hỗ trợ PHP bạn phải:

- Cài đặt một máy chủ web (web server).

- Cài đặt PHP

- Cài đặt một hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL

Bạn có thể tham khảo trang web PHP chính thức có hướng dẫn cài đặt cho PHP: http://php.net/manual/en/install.php

Xem nhiều nhất