Bài 4: Các phần tử trong HTML

HTML5 không yêu cầu phần tử rỗng được đóng lại. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận nghiêm khắc hơn, hoặc nếu bạn cần để làm cho tài liệu của bạn có thể đọc được bằng cách phân tích cú pháp XML, bạn phải đóng tất cả các phần tử HTML đúng.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Muốn thành công cần phải kỷ luật thép với bản thân

Muốn có sự nghiệp, phải rèn tính kỷ luật cho CÁ NHÂN mình. Quyết tâm 11h đêm ngủ là 11h đêm tắt đèn tắt máy tính đi ngủ. Đúng 5h sáng thức dậy là đúng 5h, vặn đồng hồ reng reng, bật dậy

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 3 Các ví dụ HTML cơ bản

Tất cả các tài liệu HTML phải bắt đầu với một khai báo kiểu tài liệu: .

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 2. Biên tập HTML bằng gì

Biên tập HTML bằng gì

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Google Analytics cho người mới bắt đầu làm SEO

Google Analytics cùng với Google Webmaster Tool là 2 công cụ mạng mẽ nhất được Google cho phép, khuyến khích những nhà quản trị website sử dụng. Về cơ bản Google Webmaster Tool được sử dụng để theo dõi những cảnh báo từ Google, lỗi thu thập dữ liệu, giảm hạng link không quan trọng…Trong khi đó Google Analytics lại có nhiều thiên hướng về phân tích lưu lượng truy cập website. Bài viết sau đây, chúng tôi tóm lược tính năng được sử dụng nhiều nhất trên Google Analytics.

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 1 .Giới thiệu về HTML

- HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho việc tạo ra các trang Web. +) HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language +) HTML mô tả cấu trúc của trang web sử dụng đánh dấu +) Các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML +) Các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ +) Các thẻ HTML mẩu nội dung như "phần mở đầu", "đoạn văn", "bảng",... +) Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để kết xuất nội dung của trang

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 23: Angularjs format và filtering phần 1

Angularjs format và filtering Làm thế nào để filter dữ liệu trong angularjs, filtering với format hiện tại. Cùng xem ví dụ sau:

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 22: Chỉ thị ng-disable

Làm thế nào để sử dụng chỉ thị ng-disable trong angularjs Chúng ta cùng xem ví dụ sau sử dụng ng-disable

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 21: Sự kiện ng-click trong angularjs

Làm thế nào để sử dụng ng-click trong angularjs? Chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau về cách sử dụng ng-click

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Bài 20: Làm thế nào để sử dụng ng-class-old trong Angularjs

Làm thế nào để sử dụng ng-class-old trong Angularjs

Xem chi tiết

Đăng bởi: admin cách đây 2 trước

Xem nhiều nhất